Het anti-speculatiebeding

De gemeente Hillegom en BPD willen variatie bieden in het woningaanbod van de gemeente, met koopwoningen in verschillende segmenten. Om prijsopdrijving van de koopwoningen in deelplan Het Hof in Vossepolder te voorkomen maakt de gemeente gebruik van een anti-speculatiebeding.

Wat is een anti-speculatiebeding?

Een anti-speculatiebeding is een beding dat ten behoeve van de gemeente en BPD wordt opgenomen in de koop/aanneemovereenkomst tussen twee partijen, veelal de ontwikkelaar en de koper. Het anti-speculatiebeding houdt in dat de koper gedurende een bepaalde termijn een verrekening/nabetaling aan de gemeente en BPD is verschuldigd wanneer hij of zij de woning met winst verkoopt.

Toepassing anti-speculatiebeding

De gemeente Hillegom heeft ervoor gekozen om het anti-speculatiebeding toe te passen op 39 koopwoningen in deelplan Het Hof in Vossepolder Hillegom. Ten tijden van start verkoop wordt het volledige anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht geplaatst onder de online verkoopdocumenten.

Vragen?

Heb je vragen over het anti-speculatiebeding? Neem contact op met de gemeente Hillegom.