Hoe staat het ervoor met Vossepolder?

30 september '19

Het is alweer even geleden dat wij jullie voor het laatst informeerde over het plan. Natuurlijk staan we niet stil en werken we achter de schermen hard door aan Vossepolder. Helaas heeft de planning vertraging opgelopen door onvoorziene omstandigheden.

Sanering grond

Aan de noordelijke rand van de bouwplaats van project Vossepolder bevond zich een oude manege. Deze is inmiddels gesloopt. In opdracht van de gemeente is onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit rondom dit gebied. Helaas is er bodemvervuiling aangetroffen. Dit betekent dat de locatie eerst gesaneerd moet worden alvorens er woningen gebouwd kunnen worden. Dit vertraagt de planning rondom het bouwrijp maken van de bouwlocatie, met als gevolg een latere start bouw van de 64 woningen. Naar verwachting zal de bouw starten in Q4 volgend jaar. Dit heeft ook invloed op de datum van start verkoop.

Start verkoop

Als alles volgens planning verloopt dan zal de start verkoop van de woningen doorschuiven naar de zomer van 2020. Vanaf mei 2019 was het mogelijk om als belangstellende via de website in te schrijven voor de 64 woningen in deze fase van de Vossepolder. De inschrijfdatum en het tijdstip van aanmelding als belangstellende voor een woningtype, in combinatie met de financiële check, zijn doorslaggevend bij de toewijzing van de woningen na start van de verkoop in 2020.

  Bekijk de woningen
  Bekijk het laatste nieuws